Súbory cookies

Odporúčam, aby ste prostredníctvom týchto zásad používania súborov cookie dôkladne oboznámili s podrobnosťami o používaní cookies a o informáciách, ktoré zhromažďujem, keď používate moje webové stránky.

Čo sú to cookies?

Cookies sú malé súbory odosielané navštívenými webovými stránkami, ktoré sa ukladajú do Vášho zariadenia. Váš prehliadač tieto cookies a informácie v nich uložené odosiela späť na webovú stránku (cookies prvých strán) alebo inú webovou stránku (cookies tretích strán) vždy, keď navštívite webovou stránku, ktorú ste navštívili skôr. Cookies slúžia k tomu, aby bola webová stránka pre užívateľa prívetivejšia a efektívnejšia. Vezmite prosím na vedomie, že váš nesúhlas nemá vplyv na používanie nevyhnutných cookies, ktoré sú potrebné pre poskytovanie tejto webové stránky. Použité cookies vo všeobecnosti môžete deaktivovať vo svojom prehliadači.

Aké typy cookies existujú?

Súbory cookie sa bežne delia na tieto kategórie:

Cookies prvých strán: cookies prvých strán sú cookies, ktoré nastaví webová stránka navštívená užívateľom, tj. cookies vložené mnou.

Cookies tretích strán: cookies tretích strán sú cookies, ktoré sú umiestnené inou webovou stránkou, než navštívenou webovou stránkou. Krátkodobé cookies: krátkodobé cookies sú aktívne len po dobu trvania relácie prehliadača. Umožňujú spojiť akcie užívateľa počas relácie prehliadače.

Krátkodobé cookies: cookies, ktoré sú vymazané ihneď ako zavriete prehliadač, alebo krátko potom.

Dlhodobé cookies: dlhodobé cookies zostávajú uložené i po ukončení trvania relácie prehliadače. Aktivujú sa zakaždým, keď užívateľ znovu navštívi webovou stránku, ktorá ich vytvorila, a zostávajú uložené v zariadení užívateľa po dobu, ktorá je v nich stanovená. To môže byť niekoľko dní až niekoľko rokov.

Aké kategórie cookies používam?

Na webových stránkach patrikbelovic.com využívam cookies vo všeobecnosti k tomu, aby som užívateľom ponúkol čo najlepšie prostredie – tým, že si zariadenie pamätá návštevy  webových stránok a vaše preferencie súvisiace s webovými stránkami a umožní vám efektívnejšiu navigáciu medzi rôznymi stránkami tohto webu.

Na  stránke využívam nasledujúce kategórie cookies pre ďalej uvedené účely:

Nevyhnutné cookies: využívam cookies, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku a zaistenie riadne funkcie ich webových stránok – bez týchto cookies by ale bolo možné zaručiť niektoré funkcie webových stránok. Nevyhnutné cookies sú obvykle potrebné pre funkcie, ako je prístup do zabezpečených oblastí alebo nákupného košíka.

Výkon/analýzy: z času na čas zhromažďujem informácie o vašom používaní webu, napr. ktoré stránky navštevujete najčastejšie, a ktoré chyby sa u vás prejavujú. Toto analytické profilovanie nám pomáha vyhodnocovať účinnosť ponúkaného obsahu a určiť, jak zlepšiť výkon webových stránok.

Funkčnosť a preferencie: tiež používam súbory cookie k zapamätaniu vašich volieb a preferencii, tj. nastavenia jazyka a komunikácie, usporiadania a ďalšie.

Zabezpečenie: používame aj súbory cookie k podpore a aktivácii zabezpečovacích funkcii a k detekcii škodlivých aktivít.

Spracovanie osobných údajov je založené na našom oprávnenom záujme na vylepšení našej webovej stránky a je založené na čl. 6 ods. 1 písm. f/ nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a ďalšími platnými právnych predpisoch. Údaje, ktoré umožňujú alebo môžu umožniť identifikáciu jednotlivcov, napr. IP adresa, alebo ID zariadenia sú anonymizované alebo pseudonymizované, čo najskôr, ako je to možné. Údaje sa nevyužívajú k iným účelom, nekombinujú sa s ďalšími osobnými údajmi a nie sú zdieľané s tretími stranami.

Pri zhromažďovaní, používaní a spracovaní osobných údajov užívateľa webových stránok postupujú v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a v súlade sa svojimi korporátnymi zásadami, viď sekciu Ochrana osobných údajov.

Ako môžem zrušiť svoj súhlas s používaním cookies a zmeniť súvisiace nastavenia na zariadení?

Svoj súhlas s používaním cookies môžete kedykoľvek zrušiť pomocou vyššie uvedených ovládačov. Vezmite prosím na vedomie, že zrušenie súhlasu nemá vplyv na použitie nevyhnutných cookies. Použité cookies samozrejme môžete vo všeobecnosti deaktivovať na svojom prehliadači. V nastavení nápovede na svojom prehliadači nájdete inštrukcie ako cookies spravovať a mazať.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne zásad používania súborov cookies ma môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: hello@patrikbelovic.com